Aarhus Universitets segl

Hvordan fremtidssikrer vi batteriproduktionen?

Behovet for at kunne lagre energi er stigende, men med den nuværende teknologi er der ikke ressourcer nok til at producere de nødvendige batterier. Den 16. november 2022 mødtes industrien og forskere for at diskutere udfordringer i forbindelse med batterimaterialer og deres genanvendelse ved den 8. Brainnovation Day på Aarhus Universitet.

Den 16. november 2022 mødtes industrien og forskere for at diskutere udfordringer i forbindelse med batterimaterialer og deres genanvendels,e ved Brainnovation Day på Aarhus Universitet
Louise Drue Andersen fra Stena Recycling AB præsenterede end-of-life service for Li-ion batterier. (Foto: Aarhus Universitet)
1-minute-madness af studerende, der alle arbejder med løsninger til bedre batterier. (Foto: Aarhus Universitet)
Repræsentanter fra flere virksomheder og universiteter var samlet. Alle sammen med den fællesnævner at de arbejder med batterier. (Foto: Aarhus Universitet)

Batterier udgør en væsentlig del af rigtig mange hjælpemidler i vores hverdag. Og behovet for batterier vil kun være stigende på grund af den grønne omstilling indenfor transportsektoren med produktion af blandt andet elbiler, elbusser og el-lastbiler. Faktisk forventes efterspørgslen efter batterier at stige 14 gange på verdensplan i 2030.

Den 16. november 2022 inviterede Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO) og Institut for Kemi igen industrien til Brainnovation Day. I år var målet at drøfte udfordringerne i forbindelse med ressourcer til batterimaterialer og genanvendelse af batterier.

 

Vi skal opfinde nye materialer og teknologier

”Relevansen af diskussionen er større end nogensinde, både idet EU’s miljøministre for nyligt i fællesskab har vedtaget et nyt forslag til at gøre fremtidens batterier mere bæredygtige, men endnu mere på grund af den forestående krise indenfor energi og kritiske råstoffer”, som professor Anja-Verena Mudring, en af de tre medarrangører fra Aarhus Universitet, påpeger.

Hendes kollega professor Dorthe B. Ravnsbæk understreger, at: ”For at sikre, at vi har tilstrækkelig med batterier til at understøtte den grønne omstilling, er det nødvendigt, at vi får løst udfordringerne omkring råvareforsyning og genanvendelse. Til dette er vi nødt til at opfinde nye materialer og teknologier." og hun fortsætter: "Det er virkelig fantastisk at se forskere og industrien mødes i dag, dele ideer og diskutere på en meget åben og konstruktiv måde."

 

Hastigheden hvormed nye teknologier udvikles skal øges

Repræsentanter fra blandt andet Volvo Group, Teknologisk Institut, Haldor Topsøe, Stena Recycling og Miljøministeriet var samlet med forskere fra Syddansk Universitet, Danmarks Teknologiske Universitet (DTU), Uppsala Universitet og naturligvis fra Aarhus Universitet. Alle sammen med den fællesnævner at de arbejder med batterier.

Professor Tejs Vegge fra DTU står i spidsen for €20M-projektet BIG-MAP, som er en del af den store, langsigtede europæiske forskningsmission, BATTERY 2030+. Han adresserede behovet for at genopfinde den måde, hvorpå vi udvikler fremtidens ultra-højtydende batterier. Den hurtigt voksende efterspørgsel og stigende priser på batterimaterialer kræver en mangedobling i hastigheden, hvormed vi udvikler nye batterimaterialer og -grænseflader.

Professor Torben R. Jensen konkluderer: ”Vi er nødt til at forbedre batteriernes bæredygtighed så hurtigt som muligt. Derfor er det vigtigt at fremskynde processen med at forbedre de nuværende teknologier. Samtidig er vi også nødt til at tænke fremad og opfinde helt nye batteriteknologier til fremtiden.”

Temaet for næste års’ Brainnovation Day vil blive offentliggjort medio 2023.

For yderligere information kontakt venligst:

Leder af forskningsgruppen for intelligente avancerede materialer

Professor Anja-Verena Mudring

Institut for Kemi & iNANO

E-mail: anja-verena.mudring@chem.au.dk

 

Leder af Ravnsbæk Gruppen - udvikling af funktionelle materialer til bæredygtige batterier

Professor Dorthe B. Ravnsbæk

Institut for Kemi & iNANO

E-mail: dorthe@chem.au.dk

 

Leder af Inorganic Nanomaterials Group

Professor Torben René Jensen

Institut for Kemi & iNANO

E-mail: trj@chem.au.dk