Aarhus Universitets segl

Grønne omgivelser i barndommen giver færre psykiske lidelser i voksenlivet

Børn der vokser op i de mindst grønne omgivelser har op til 55% større risiko for at udvikle en række forskellige psykiske lidelser senere i livet. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet, der peger på nødvendigheden af at designe grønne og sunde byer i fremtiden.

Et nyt studie fra Aarhus universitet viser at børn, der vokser op med grønne omgivelser har op til 55% mindre risiko for at udvikle en psykisk lidelse senere i livet. Ifølge forskerne er integration af grønne omgivelser i byplanlægning vigtigt for at sikr
Et nyt studie fra Aarhus universitet viser at børn, der vokser op uden grønne omgivelser har op til 55% højere risiko for at udvikle en psykisk lidelse senere i livet. Ifølge forskerne er integration af grønne omgivelser i byplanlægning vigtigt for at sikre grønne og sunde byer for eftertidens generationer. Modelfoto: Colourbox.dk

En større og større andel af jordens befolkning lever nu i byer og følge WHO lider mere end 450 millioner mennesker af en psykisk lidelse globalt. Et tal, der forventes at stige.

Nu har forskere fra Aarhus Universitet brugt satellitdata fra 1985 til 2013 til at kortlægge mængden af grønt omkring barndomshjemmet for knap en million danskere og sammenholdt disse data med risikoen for at udvikle en af 16 forskellige psykiske lidelser senere i livet.

Studiet, offentliggøres i dag i det ansete amerikanske tidsskrift PNAS og viser, at de børn, der har haft de mindst grønne omgivelser i barndommen, har op til 55% større risiko for at udvikle en psykisk lidelse selv når der er taget højde for andre risikofaktorer som socioøkonomisk status og tidligere tilfælde af psykiske lidelser i familien.

Hele barndommen skal være grøn

”Vores data er ret unikke. Vi har haft mulighed for at trække på en stor mængde data fra danske registre om bl.a. opholdsadresser og sygdomsdiagnoser og sammenligne det med satellitbilleder, der afslører den mængde grønne områder, hver enkelt har haft omkring sig gennem opvæksten,” fortæller postdoc Kristine Engemann fra Institut for Bioscience og Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet, som har stået i spidsen for undersøgelserne.

Forskerne ved at f.eks. støj, luftforurening, infektioner og dårlige socioøkonomiske forhold øger risikoen for at udvikle psykiske lidelser. Omvendt har andre studier vist, at mere grønt i lokalområdet giver mere socialt sammenhold, øger folks fysiske aktivitetsniveau og kan forbedre børns kognitive udvikling. Det er alt sammen faktorer, der kan have betydning for ens psykiske helbred. 

”Med vores datasæt kan vi vise, at risikoen for at udvikle en psykisk lidelse bliver mindre jo længere tid man har været omgivet af grønne omgivelser fra fødslen og op til 10 års alderen. Grønne omgivelser er altså vigtige under hele opvæksten,” forklarer Kristine Engemann.

Grønne og sunde byer

I det netop offentliggjorte studie justerede forskerne for kendte faktorer, der øger risikoen for at udvikle en psykisk lidelse – eksempelvis socioøkonomisk status og tidligere psykiske lidelser i familien. Og forskerne er derfor overbeviste om, at der er en tæt sammenhæng mellem byliv og psykiske sygdomme.

”Vi er blevet klar over, at vores omgivelser har større betydning, end man tidligere troede. Derfor er vores studie vigtigt, da det giver os en bedre forståelse for årsagerne til psykiske lidelser”, siger Kristine Engemann.

Denne viden er vigtig for den fremtidige byplanlægning. Ikke mindst da en større og større andel af befolkningen, også på verdensplan, bor i byer.

”Sammenhængen mellem mental sundhed og adgang til grønne arealer i ens nærområde er noget der i endnu højere grad bør tænkes ind i byplanlægningen, så vi kan få grønnere og sundere byer, der giver færre psykiske lidelser,” supplerer medforfatter, professor Jens-Christian Svenning fra Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. 

Yderligere oplysninger:

Postdoc. Kristine Engemann, Center for Biodiversity Dynamics in a Changing World (BIOCHANGE) & Sektion for Økoinformatik & Biodiversitet, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet & Center for Registerforskning, Institut for Økonomi, Aarhus BSS, Aarhus Universitet. Mail: engemann@bios.au.dk. Tlf.: +45 25368404

Professor Carsten Bøcker Pedersen, Center for Registerforskning, Institut for Økonomi, Aarhus BSS, Aarhus Universitet. Mail: cbp@econ.au.dk. Tlf.: +45 87165759

Professor Jens-Christian Svenning, Center for Biodiversity Dynamics in a Changing World (BIOCHANGE) & Sektion for Økoinformatik & Biodiversitet, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. Mail: svenning@bios.au.dk. Tlf.: 45+ 28992304