Aarhus Universitets segl

Geofysiker modtager Villum International Postdoc-bevilling

Postdoc Line Meldgaard Madsen fra Institut for Geoscience modtager godt 2,3 mio. dkk. til et forskningsprojekt. Bevillingen gives af VILLUM FONDEN som led i Villum International Postdoc-programmet, der skal sikre øget mangfoldighed i dansk forskning.

Postdoc Line Meldgaard Madsen (Foto: VILLUM)
Postdoc Line Meldgaard Madsen (Foto: VILLUM)

Kun omkring en ud af syv professorer inden for natur og teknisk videnskab er kvinde. Jo længere frem i det typiske akademiske karriereforløb man kommer, desto færre kvinder er der. Det betyder, at vi går glip af kvindelige forskertalenter.

På den baggrund har VILLUM FONDEN initieret programmet Villum International Postdoc, der støtter ambitiøse og fremragende kvindelige forskere inden for teknisk og naturvidenskabelig forskning på netop det tidspunkt i karrieren efter ph.d.´en, hvor det store frafald af kvinder i de akademiske karrierestillinger på universiteterne starter.

I år har i alt seks kvindelige forskere modtaget samlet 14 mio. dkk. På Aarhus Universitet er det geofysiker Line Meldgaard Madsen, der modtager 2,3 millioner kroner til sit projekt ved navn "Fusion of hydrology and geophysics for a description of surface- and groundwater dynamics in a changing climate", der skal udvikle bedre forståelse af klimaændringernes virkninger på vandsystemer med fokus på overflade- og grundvandsdynamik.

Line Meldgaard Madsen planlægger at rejse til Department for Hydrology and Atmospheric Science på University of Arizona i USA. Her er man eksperter i at integrere geofysik-data i hydrologiske modeller og bruge disse til at undersøge, hvordan overflade- og grundvandsystemer bliver påvirket af perioder med kraftigt nedbør eller tørke.

”Det er en meget stor anerkendelse at modtage bevillingen, som jeg er meget beæret og taknemmelig for. Klimaforandringerne udfordrer vores vandressourcer og vi oplever oftere ekstreme vejrfænomener som tørke og voldsom nedbør. Derfor er der behov for at skabe bedre forståelse for samspillet mellem overfladevand og grundvand, hvis vi skal sikre bæredygtighed i fremtiden. Bevillingen giver mig mulighed for at kombinere forskellige grene af forskning, og bidrage til at skabe nye og mere nøjagtige hydrogeologiske modeller,” siger Line Meldgaard Madsen.

Bevillingsmodtagerne er alle blevet udpeget af universiteterne som særlige talenter og herefter fagligt vurderet af VILLUM FONDENs komité for teknisk og naturvidenskabelig forskning, der har indstillet dem til bevilling hos fondens bestyrelse.

Læs mere om bevillingerne og programmet ved at klikke her.