Aarhus Universitets segl

Det Europæiske Forskningsråd tildeler 22 mio. kr. til to NAT-forskere

Adjunkt Jonas Elm (Kemi) og DANDRITES kommende gruppeleder, postdoc Taro Kitazawa, modtager hver cirka 11 millioner kroner fra Det Europæiske Forskningsråd, som netop har uddelt de prestigefyldte Starting Grant-bevillinger til banebrydende, internationale forskningsprojekter.

Foto: Privat og AU Foto

€1,5 millioner er på vej til to af NAT-fakultetets dygtige forskere: Adjunkt Jonas Elm fra Institut for Kemi og postdoc Taro Kitazawa, der bliver gruppeleder hos DANDRITE.

Bevillingerne kommer fra den prestigefyldte ERC Startup-pulje under EU’s Forsknings- og Innovationsprogram, Horizon 2020, som har til formål at støtte de allerdygtigste forskere i Europa med deres banebrydende projekter.

Uudforsket hul i atmosfæren 

Skydannelse og hvad der egentlig sker inde i skyen på partikelniveau er en af klimaforskningens store mysterier. Mellem molekylære klynger og atmosfæriske partikler er nemlig et uudforsket hul af såkaldte nyligt nukleerede partikler, som kan være nøglen til at forstå skydannelse.

I projektet 'Exploring the Molecular Properties of Atmospheric Freshly Nucleated Particles' (også kaldet 'ExploreFNP') vil adjunkt Jonas Elm udforske partiklerne. Via kvantekemiske beregninger vil han blandt andet undersøge, hvordan nyligt nukleerede partikler bliver dannet og interagerer med omverdenen. Den nye viden om de hidtil uudforskede partikler vil kunne forbedre kommende klimamodeller og global klimaestimering.

Hukommelseslagring i hjernen

Hvordan lagres hukommelsen i hjernen? Det spørgsmål forsøger postdoc og kommende gruppeleder ved DANDRITE og lektor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Taro Kitazawa, at besvare i sit forskningsprojekt ’Epigenetic and transcriptional basis of memory engram plasticity’.

Han vil forske i det molekylære grundlag for neuroplasticitet (hjernens evne til at forandre sig) og behandle en række grundlæggende spørgsmål, der fokuserer på dannelse, sortering og lagring af hukommelse på molekylært niveau.

Europæisk skulderklap til banebrydende projekter

Bevillingerne fra Det Europæiske Forskningsråd er en hjælpende hånd til yngre forsker i hele Europa. Støtten muliggør, at forskerne kan lancere deres egne projekter, forme deres eget forskningshold og forfølge deres bedste ideer. I alt har forskningsrådet uddelt €619 millioner i Starting Grant-bevillinger i begyndelsen af januar.