Aarhus Universitets segl

CO2 kan måske blive industriens afløser for fossile brændstoffer

Forskere på Aarhus Universitet udvikler nye kemiske teknologier, der kan reducere CO2-udledning og hjælpe den grønne omstilling på vej i både offentlige og private produktionsvirksomheder. Det er emnet i første afsnit af Aarhus Universitets nye podcastserie Bæredygtig Viden.

Nina Lock og Troels Skrydstrup iført hvide kitler og beskyttelsesbriller tegner formler på glas i laboratorium.
Nina Lock og Troels Skrydstrup forsker i hver sin gruppe, men samarbejder om en fælles opgave: at udvikle bæredygtige katalysatorer, der kan omdanne CO2 til værdifulde ressourcer. Foto: Dorthe Lundh
Industribygninger i silhuet med skorstene, som udleder røggasser.
Nina Locks forskningsgruppe har som mål at kunne tage en røggasblanding fra en skorsten, køre den direkte ind i et større anlæg, og dermed omdanne noget af CO2’en til værdifulde byggeblokke, der kan indgå på ny i industrien. Foto: Colourbox

Forskere på Aarhus Universitet knokler med at skabe ny viden og bæredygtig teknologi, som kan hjælpe erhvervslivet og os alle til en grønnere fremtid. I en ny podcast-serie vil du møde forskere, som tænker ud af boksen og samarbejder på kryds og tværs med hinanden og erhvervslivet om at finde løsninger på verdens store udfordringer. 

Det er en udbredt opfattelse, at CO2 er et menneskeskabt affaldsstof, som er årsag til de aktuelle klimaforandringer.

Men spørger man lektor i kemi ved Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet Nina Lock om, hvordan hun betragter CO2, er svaret mere nuanceret:

”Jeg er enig i, at CO2 er et affaldsstof, men jeg betragter det også som en ressource, som vi i langt højere grad skal lære at udnytte.”

Nina Lock står i spidsen for en af de forskningsgrupper på Aarhus Universitet, som aktuelt forsker i nye kemiske teknologier, der kan udnytte og reducere CO2.

Værdifulde byggeblokke

Grupperne har med hver sit kemifaglige udgangspunkt fokus på at finde bæredygtige erstatninger til kemiske katalysatorer til industrien, som i dag baserer produktion på fossile brændstoffer for at forsyne befolkningen med blandt andet plastikprodukter, agrokemikalier, tøj og medicin.

Bæredygtig Viden:
I AU's podcast-serie Bæredygtig Viden vil du møde forskere, som tænker ud af boksen og samarbejder på med hinanden og erhvervslivet om at finde løsninger på verdens store udfordringer. Det er 15 minutters bæredygtig viden og inspiration, lige når det passer dig.

I laboratoriet på Katrinebjerg i Aarhus undersøger gruppen med Nina Lock i spidsen, hvordan man kan lave kemiske katalysatorer, der kan omdanne CO2, så industrien kan genbruge bestanddelene i det, der i dag betegnes som affaldsstof, og dermed gøre basere produktionen på grøn teknologi.

”I øjeblikket er andre forskere ved Institut for Ingeniørvidenskab ved at bygge en reaktor for at teste, om nogle af de resultater, vi har målt i lille skala i laboratoriet, er de samme, når vi skalerer op. For hvis vores teknologi skal kunne bruges industrielt, er volumen selvfølgelig vigtig,” siger forskningsleder Nina Lock og beskriver en af sine ambitioner inden for CO2-forskningen:

”Vores mål er, at vi kan tage en røggasblanding fra en skorsten, køre den direkte ind i et større anlæg, og dermed omdanne noget af CO2’en til værdifulde byggeblokke, der kan indgå på ny i industrien.”

Tre forskningsgrupper

Det er både vanskeligt og en energikrævende proces at omforme CO2 til nye byggeklodser, fordi CO2 er et kemisk meget stabilt stof. Det kræver forfinede katalysatorer til formålet. Derfor har det tværgående forskningssamarbejde inden for CO2-reduktion, som finder sted på Aarhus Universitet, stor betydning for den grønne omstilling. Det vurderer Troels Skrydstrup, professor ved universitetets Institut for Kemi og det interdisciplinære center iNANO. 

”Vi er i øjeblikket tre grupper ved Aarhus Universitet, der forsker i bæredygtige katalysatorer, og der er ingen tvivl om, at vores kompetencer komplementerer hinanden, så vi i sidste ende udvikler mere komplekse katalysatorer, som er mere aktive i omdannelsen af CO2,” siger han.

Bæredygtige energikilder

Nina Locks forskning har fokus på bæredygtighed på flere planer. Ikke alene ønsker hun, at hendes gruppe i samarbejde med de andre forskningsgrupper på Aarhus Universitet kan udvikle katalysatorer, der udnytter ressourcerne i CO2, det er er også centralt, at katalysatorerne i sig selv er bæredygtige.

”Katalysatorer er ofte baseret på et eller flere metaller, der udvindes fra mineraler. Nogle af mineraler har en lav naturlig forekomst. Vores mål er at udnytte grundstoffer med en høj naturlig forekomst. EU har lavet lister over kritiske råstoffer, og vi vil på sigt gerne undgå at bruge disse materialer,” forklarer Nina Lock.

Du kan møde Nina Lock til Folkemødet torsdag kl. 10.30, hvor hun deltager i debatmødet ”Stof til eftertanke – når forskning gør verden bæredygtig” om bord på forskningsskibet Aurora i Allinge Havn.

Også når det gælder de energikilder, der skal aktivere det katalytiske materiale, har forskerne på Aarhus Universitet en bæredygtig tilgang. I dag bruger industrien typisk varme for at få den kemiske proces i deres produktion til at forløbe. Varme, det har krævet energi at generere. Men Nina Lock og hendes forskningskollegaer fokuserer på at kunne erstatte varme med vedvarende energikilder som sollys og overskudsstrøm fra vindmøller.

”I laboratoriet bruger vi blandt andet LED-lys til at drive de kemiske processer. Når vi i næste fase skal skalere studierne op, undersøger vi også, hvordan katalysatorerne virker i sollys, så vores resultater i sidste kende kan implementeres i en bæredygtig proces i industrien,” fortæller lektoren fra Ingeniørvidenskab.

Samarbejde med danske virksomheder

Nina Lock og de øvrige katalyseforskere ved Aarhus Universitet samarbejder med både offentlige og private virksomheder inden for flere brancher.

”Det er altafgørende, at vi har nogle samarbejdspartnere uden for universitetet, både i forhold til design af nye katalysatorer, men også for at vi sikrer, at der er nogle aftagere af vores teknologi, når den er færdigudviklet”, fortæller Lock.

Hun understreger, at det kræver investeringer både på nationalt og globalt plan at gennemføre den grønne omstilling, som de bæredygtige katalysatorer kan hjælpe på vej, og at nogle danske virksomheder ønsker at gå forrest.

Ifølge Troels Skrydstrup er der dog et klart incitament til at støtte udviklingen i de kemiske teknologier:

”Det er de bæredygtige processer, der skal sikre, at vi kan opretholde vores levestandard, når de fossile brændstoffer på et tidspunkt slipper op.”  

 


Kontakt

Lektor Nina Lock
Institut for Ingeniørvidenskab - Hybrid materials lab
Aarhus Universitet
Mail nlock@eng.au.dk
Mobil  9352 1816

Professor Troels Skrydstrup
Interdisciplinary Nanoscience Center - INANO-Kemi
Aarhus Universitet
Mail ts@chem.au.dk
Mobil  2899 2132