Aarhus Universitets segl

Anja-Verena Mudring får DFF-millioner til grøn køling

Danmarks Frie Forskningsfond bevilger 2,9 mio. kr. til forskning i, hvordan man kan forhindre kølesystemer i at forværre den globale opvarmning.

Professor Anja-Verena Mudring fra Institut for Kemi får 2,9 mio. kr. til at forske i grønnere køleteknologi. Foto: Peter F. Gammelby, AU

Det kan lyde som et paradoks, men den er god nok: Nedkøling kan bidrage til den globale opvarmning.

Husholdnings- og kommerciel køling tegner sig for næsten 20 pct af det globale elforbrug, og det anslås, at over 10 pct. af de globale drivhusgasemissioner vil stamme fra køling inden 2030, hvis ikke der findes en revolutionerende teknologi, der kan erstatte den nuværende.

En sådan teknologi kan være magnetisk køling, som er en transformationsteknologi, der kan opnå 75 pct. effektivitet i forhold til konventionel køling.

Magnetisk køling er ikke afhængig af miljøfarlige kølemidler som fluor- eller chlorfluorcarboner, som vides at bidrage til den globale opvarmning. Men på trods af det store energibesparelsespotentiale ved magnetisk køling anvendes teknologien ikke bredt, fordi der mangler materialer, som kan levere den magneto-kaloriske effekt i tilstrækkelig grad.

Med de 2,9 mio. kr. fra DFF sigter Anja-Verena Mudring og hendes gruppe på Institut for Kemi mod at lukke dette hul ved systematisk at udforske de mest lovende systemer, der demonstrerer effekten.

Bevillingen fra DFF kommer fra de 105 mio. kr., som er en del af den politiske aftale om fordeling af forskningsreserven i 2022, hvor fonden har fået til opgave at udmønte midler inden for det politisk fastsatte tema ’Grøn forskning’. DFF lægger vægt på at støtte forskernes egne initiativer inden for grøn forskning, og fonden støtter idéer inden for og på tværs af alle videnskabelige hovedområder. Pengene bliver fordelt mellem 37 projekter – heraf i alt fire på Aarhus Universitet.

Du kan læse den samlede omtale af de fire projekter her: https://www.au.dk/forsideelementer/nyheder/artikel/fire-au-forskere-faar-penge-til-groen-forskning