Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet og industrien åbner patentfri legeplads

Aarhus Universitet er sammen med en række førende danske industrivirksomheder stået af patent-ræset i et nyt samarbejde om industrielt relevant grundforskning. Fra den nyskabende Open Science platform stiller forskere og virksomheder fra hele landet alle deres resultater og data gratis og åbent til rådighed for alle interesserede.

Professor Kim Daasbjerg håber, at Open Science platformen vil udvikle sig til en bevægelse for åbenhed i grundforskningen. Foto: Lars Kruse, AU
Professor Kim Daasbjerg håber, at Open Science platformen vil udvikle sig til en bevægelse for åbenhed i grundforskningen. Foto: Lars Kruse, AU
Dekan Niels Chr. Nielsen, Science and Technology, efterlyser større risikovillighed i den danske forskningspolitik. Foto: Lars Kruse, AU
Dekan Niels Chr. Nielsen, Science and Technology, efterlyser større risikovillighed i den danske forskningspolitik. Foto: Lars Kruse, AU
Industriens Fond bidrager med 2,5 mio. kr. til at få den nye platform i gang.
Industriens Fond bidrager med 2,5 mio. kr. til at få den nye platform i gang.

Open Science platformen er et opgør med de barrierer, som gør det vanskeligt og bekosteligt for virksomheder at få adgang – eller blot kendskab – til den del af universiteternes grundforskning, som er relevant for dem.

Samtidig tilbyder den et nyt svar på flere af de store udfordringer, som grundforskningen står over for, ikke mindst i Danmark: at både forskere og bevillingsgivere i stigende grad satser på det sikre, og nedprioriterer forskningsprojekter, der risikerer ikke at kunne betale sig på langt sigt.

Platformen, som er skabt med støtte fra Industriens Fond, kombinerer grundforskning med industriel innovation på en helt ny måde, som sikrer, at industrien og universiteterne får større nytte af hinandens viden og teknologi:

Universitetsforskere og virksomheder samarbejder på kryds og tværs om at skabe grundlæggende ny viden, som løbende bliver gjort åbent tilgængelig for alle – og som ingen må patentere. Til gengæld kan enhver derefter frit bruge denne viden til at udvikle og patentere sine egne unikke produkter.

Et slag for risikovilligheden

Dekanen for Science and Technology på Aarhus Universitet, Niels Chr. Nielsen, ser Open Science platformen som et stærkt svar på flere af forskningens og erhvervslivets – og dermed samfundets – store udfordringer.

”Offentlige og private institutioner og fonde beskytter deres forskningsinvesteringer ved at satse på ”det sikre”. Enten ved at favorisere anvendt forskning med høj sandsynlighed for kommerciel succes, eller ved at sørge for, at vore forskningscentre kører på solidt asfalterede milepælsdiagrammer, der styrer strømmen af ??penge og tid - men som ikke giver plads til at udforske uventede muligheder, der opstår i processen,” siger han.

Og tilføjer:

”Paradokset synes at være, at vi ikke kan lide at investere i de vilde eller komplekse ideer på grund af den store risiko for, at de ikke bliver til noget. Men samtidig har vi som samfund ikke råd til, at vores universiteter bliver til fabrikker, der arbejder med små og selvindlysende ideer.”

Stor tilstrømning

Ideen om at samarbejde i en sådan patentfri zone har vakt stor interesse i industrien, også blandt virksomheder, der ellers bruger en del ressourcer på at beskytte deres immaterielle rettigheder.

Den første Open Science platform fokuserer på smarte materialer og omfatter foreløbig 20 små og store virksomheder, heriblandt danske industriflagskibe som ECCO, LEGO, Velux, Vestas, Grundfos, SP Group og Terma – foruden forskere fra institutterne for kemi, fysik og ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet og alle landets øvrige universiteter.

Patentfri zone – og en bevægelse

”Open Science bliver en legeplads, hvor virksomheder og universiteter kan prøve ideer af uden at løbe for store risici; de kan forholdsvis risikofrit bevæge sig ud af deres normale rammer og prøve noget nyt. Det er ikke mindst interessant for små og mellemstore virksomheder, af hvilke kun få har erfaring med forskningsbaseret udvikling. Og da deltagerne med Open Science platformen får adgang til den nyeste universitetsforskning, kan de få et grundlag for at skabe unikke produkter med øget markedspotentiale,” siger ophavsmanden til projektet, professor Kim Daasbjerg fra iNANO, som også står i spidsen for platformen.

Han tilføjer, at ideen til Open Science i denne form ikke er forankret på Aarhus Universitet. Open Science er en bevægelse, lige som open source, crowdfunding og crowdsourcing er det.

”Det er helt frit for andre forskningsmiljøer at efterligne os og copy-paste vores model. Det håber vi vil ske. Med den hast, som projektet har bredt sig ind til nu, forudser jeg, at Open Science kan få samme effekt på grundforskningens videnskabelige økosystem, som internet-streaming har haft på musik- og filmindustrien,” forklarer Kim Daasbjerg.

Dyre patenter og tidsskrifter

Open Science platformen udgør således kimen til flere paradigmeskift; den er således både et brud med universiteternes fokus på at patentere deres forskeres opdagelser, og den er et bevidst opgør med de videnskabelige tidsskrifters forretningsmodeller.

”Patenter og salg af licenser en underskudsforretning for de fleste universiteter. Desuden har forskerpatentloven ikke taget højde for Open Science, hvor grundforskningen foregår i en smeltedigel før man ved, om det kan komme noget forretning ud af det,” forklarer Kim Daasbjerg.

Det er meget dyrt at abonnere på de store og vigtige tidsskrifter – selv for de forskningsinstitutioner, hvis forskere leverer indholdet til dem – og da tidsskrifterne også overtager ophavsretten på forfatternes artikler, skal forfatterne (altså forskerne) betale for det, hvis de vil dele indholdet med en bredere offentlighed.

Nybrud for industrien

Også for de industrielle deltagere er Open Science platformen et nybrud.

Fra VELUX beskriver Kristian Møller Kristensen, som er chef i Produkt- og Procesteknologi, samarbejdet som at åbne et vindue ind til grundforskningen på en anden måde, end virksomheden tidligere har gjort:

”Det handler om at tage den industrielle udvikling i den retning, vi har behov for, og ikke vente på, at andre gør det. Det kræver en større fremsynethed, end vi er vant til at arbejde i. Vi er helt bevidste om, at 99 pct. af verdens dygtigste mennesker ikke arbejder på VELUX. Vi har behov for at gå ud for finde nogle, der kan hjælpe os med at bringe det videre, og i Open Science kan andre dygtige netop byde ind.”

Støtte fra Industriens Fond

Industriens Fond har valgt at støtte Open Science platformen med 2,5 mio. kr. for at bane vej for en brugervenlig platform, som kan gøre forskningsresultater lettere at udnytte for dansk erhvervsliv.

”Det bidrager til virksomhedernes innovationskraft og kan også være med til at øge samspillet mellem forskere, studerende og de involverede virksomheder. Ved at skabe en platform, der strukturerer videndelingen på en måde, der tager hånd om en række praktiske og juridiske udfordringer, bliver det også muligt for mindre virksomheder at være med – virksomheder, der ellers historisk set har mødt økonomiske eller kulturelle barrierer i forhold til samarbejder og deling af data og viden,” siger adm. direktør i Industriens Fond, Mads Lebech.


 

 

 

For flere detaljer:

Samarbejdet i Open Science platformen er i høj grad baseret på studerende, som omsætter virksomhedernes aktuelle forskningsbehov til grundvidenskabelige projekter, der er relevante for hele brancher. Dermed bliver de studerende på én gang uddannet i at lave grundforskning og får indsigt i industriens behov for at kombinere grundforskningen med anvendt forskning.

Det kan du læse meget mere om i en længere version af denne artikel, som også indeholder konkrete detaljer om både erhvervssamarbejdet (med citater fra flere deltagende virksomheder), og om de forskningsmæssige og -politiske dimensioner.


 

 

 

Kontaktoplysninger

Professor Kim Daasbjerg
iNANO
Aarhus Universitet
Mail kdaa@chem.au.dk
Mobil 2348 5249

Adm. direktør Mads Lebech
Industriens Fond
Mail ml@industriensfond.dk 
Mobil 7020 9208

Chef for Produkt- og Procesteknologi Kristian Møller Kristensen,
Velux A/S
Mail km.p@velux.com
Mobil 2047 7314