Aarhus Universitets segl

Aarhus-forsker vil se dybere ind i knoglerne

Novo Nordisk Fonden har netop bevilget i alt 75 mio. kr. til projekter, der kan styrke infrastrukturen i dansk forskning. På Aarhus Universitet modtager kemi-lektor Henrik Birkedal i den forbindelse 16,3 mio kr. til projektet ”Aarhus X-ray Imaging Alliance – AXIA”. Ambitionen for projektet er at skabe bedre forståelse for knoglestrukturer under sygdomsforløb.

Link til foto
Lektor Henrik Birkedal fra Institut for Kemi modtager 16,3 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til ny forskningsinfrastruktur. (Foto: AU)

Videnskabelige fremskridt hviler blandt andet på muligheden for at lave eksperimenter på forskningsinfrastruktur af højeste kvalitet. Det er baggrunden for, at Novo Nordisk Fonden i år har bevilget 75 millioner kroner til i alt seks projekter.

På Aarhus Universitet modtager lektor Henrik Birkedal årets største infrastruktur-bevilling fra fonden på 16.3 millioner kroner. Projektet kaldes AXIA i daglig tale, og har som ambitionen ikke blot at bygge bro mellem fagligheder, men også at gøre det mellem hospitaler og internationale forskningsfaciliteter.

Det sker konkret ved at bevillingen nu gør det muligt at anskaffe to nye røntgenapparater, der på hver sin vis vil gøre det muligt at se endnu dybere ind i knoglestrukturer under sygdomsforløb. Blandt andet ved at skabe 3D-røntgenbilleder in vivo i hidtil uset kvalitet og opløsning, lave højopløsnings-3D billeder med røntgenmikroskopi og at kombinere dem med undersøgelser ved hjælp af synkrotron-stråling.

Projektet inddrager en bred skare af fagligheder på Aarhus Universitet, og ledes af lektor Henrik Birkedal.

Læs mere om bevillingen og baggrunden hos Novo Nordisk Fonden.

Kontakt:
Lektor Henrik Birkedal,
Institut for Kemi og iNANO,
Telefon: 22508475
Email: hbirkedal@chem.au.dk