Aarhus Universitets segl

15 Novo-millioner til forskning i skyer

Novo Nordisk Fonden bevilger 15 mio. kr. fra sit interdisciplinære synergiprogram til projekt DRAMA, som med forskere fra både Nat og Tech vil afkode, hvilken rolle mikrobielle aerosoler i atmosfæren spiller for skydannelsen.

Hvide og grå skyer på en blå himmel.
Skyer spiller en vigtig rolle i, hvor meget sollys, der når ned til jordens overflade. Nu vil et tværfagligt hold af forskere undersøge, hvad bioaerosoler betyder for dannelsen af is i skyerne. Foto: Colourbox

DRAMA er en forkortelse for Deciphering the Role of Atmospheric Microbial Aerosols.

Mikrobielle aerosoler, eller bioaerosoler, er mikroskopiske luftbårne partikler af biologisk herkomst – som f.eks. plantepollen og sporer fra svampe, bakterier og mikroalger. Nyere forskning peger på at den slags aerosoler har en væsentlig betydning for, hvordan skyerne dannes og opfører sig, en viden, der igen har stor betydning for os alle.

Skyer spiller nemlig en vigtig rolle i, hvor meget ?sollys, der når ned til jordens overflade, og hvor meget, der reflekteres tilbage til universet – hvilket igen har stor betydning for klimaet.

Selv om forskningen indsamler en stigende mængde data som understreger, at aerosoler, især bioaerosoler såsom bakterier, påvirker skyernes egenskaber stærkt, mangler vi detaljeret viden om bioaerosolers grundlæggende rolle i skyerne.

For eksempel har en række undersøgelser vist, at bioaerosoler påvirker skyernes levetid og fremmer isdannelse i skyerne ved temperaturer mellem 0°C og -15°C. Is i skyerne spiller en central rolle i dannelsen af nedbør.

Størstedelen af aerosolerne i atmosfæren består af mineralpartikler, og til forskel fra bioaerosolerne fremmer de isdannelse ved lavere temperaturer, nemlig mellem -15°C og -40°C.

Vil lukke huller i viden

 ”For at lukke hullerne i vores viden om ??bioaerosolernes rolle, har vi brug for direkte målinger af deres metaboliske aktivitet og deres rolle i isdannelse. I DRAMA samler vi eksperter inden for kemi, molekylærbiologi, biologi, meteorologi og ingeniørvidenskab for at lukke disse huller i fællesskab,” forklarer professor Kai Finster fra Institut for Biologi, som leder forskningsprojektet.

I sidste ende er det DRAMAs ambition at forbedre vejr- og klimamodeller.

De øvrige AU-deltagere i DRAMA-projektet er

  • Tina Santl-Temkiv, adjunkt, Institut for Biologi
  • Thomas Boesen, Cryo-EM facility manager på Institut for Molekylærbiologi og Genetik
  • Merete Bilde, professor, Institut for Kemi
  • Tobias Weidner, lektor, Institut for Kemi
  • Claus Melvad, professor, Institut for Ingeniørvidenskab.
  • Mikkel Bo Nielsen, adjunkt, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet