Aarhus University Seal

Det er gået op og ned for den grønlandske indlandsis gennem 45.000 år

Danske forskere har deltaget i et studie, hvor man nu kan påvise afsmeltningen af Grønlands største isstrøm gennem 45.000 år. Den viden giver bedre indsigt i Indlandsisens bevægelser og hvilke faktorer, der kan spille ind i afsmeltningen. Ikke mindst da det ser ud til, at isstrømmen efter alt at dømme har været mindre end i dag igennem længere perioder. Fundet giver foranledning til at antage, at isen er særdeles følsom over for klimaændringer.

(Foto: Nicolaj Krog Larsen)
(Foto: Nicolaj Krog Larsen)

For at forstå fremtiden må man se tilbage i tiden. Sådan kan man måske sætte perspektivet op i et nyt studie, der netop er udsendt via Nature Communications. Her har en international forskergruppe, under ledelse af lektor Nicolaj Krog Larsen fra Institut for Geoscience, AU, undersøgt den såkaldte Nordøstgrønlandske isstrøm, der har det engelske navn NEGIS. Det er Grønlands største isstrøm og den dræner ca. 12% af hele Indlandsisen.

Arbejdet har påvist, at afsmeltningen af Indlandsisen ikke begrænser sig til den varme Holocæne periode i de seneste 11.600 år. Faktisk lader det til at have været foregået også under sidste istid i perioder med meget lave temperaturer. Det indikerer, at Indlandsisen er særdeles sensitiv over for klimaforandringer, hvilket kan forværre konsekvenserne af den såkaldt antropocæne, eller menneskeskabte, klimaforandring.

Resultatet er netop offentliggjort i det videnskabelige magasin, Nature Communications.

“Vores fund viser, at der er områder af Indlandsisen som er forholdsvis stabil, mens der andre steder er områder, som er præget af særdeles stor afsmeltning. Det mønster kan vi se i dag såvel som i observationer, der går mange tusind år tilbage i tiden,” forklarer Nicolaj Krog Larsen; ”En del af afsmeltningen relaterer sig til topografien under isen – der hvor isen har fodfæste på bunden af fjorden er den forholdsvis stabil mens den er meget ustabil hvor vanddybden er større.”

Der er flere faktorer, der kan forklare afsmeltningen – herunder Jordens kredsløb om Solen, der har ændret sig og givet varmere sommerperioder. Det var tilfældet for 9.000 år siden, hvor kredsløbet sendte kloden tættere på Solen, og vendte isens udvikling. Den forandring er observeret i NEGIS i form af kraftig afsmeltning. Men det er også påvist faldende ismængde i perioden for mellem 41.000 og 26.000 år siden under sidste istid, hvor man havde meget lave årstemperaturer på Jorden. Her viser temperaturanalyser baseret på data fra iskerner, at den mindre udbredelse af NEGIS formentlig skyldes lavere nedbørsmængder samt relativt høje sommertemperaturer.

”Den antropocæne periode har efterladt et stort aftryk allerede i Grønland. Temperaturstigningen har allerede afstedkommet en signifikant reduktion af Indlandsisen, som vi ikke havde regnet med at se før sidst i dette århundrede. Observationerne viser os, at NEGIS er særdeles følsom over for ændringer i både hav- og lufttemperatur, og isstrømmen er i øjeblikket inde i en fase med stor og hurtig afsmeltning,” forklarer Nicolaj Krog Larsen.

Forskningen er udført på basis af bevillinger fra VILLUM FONDEN, Aarhus Universitets Arctic Research Centre og det amerikanske U.S. National Science Foundation.

Det er muligt at læse den videnskabelige artikel på Nature Communications hjemmeside via dette link.

Kontakt:

Lektor Nicolaj Krog Larsen,
Institut for Geoscience,
Aarhus Universitet,
Telefon: 2899258
Email: nkl@geo.au.dk