Aarhus University Seal

AU synger trestemmigt med stjernerne

En aarhusiansk ambition om et verdensomspændende teleskop-projekt får nu sit tredje teleskop. Det sker, når Australien opfører et observatorie med bevillinger fra fem australske universiteter, AU og Carlsbergfondet. Observatoriet forventes at hente de første målinger ned i slutningen af 2019.

Link til foto
Det første teleskop blev indviet i 2014. Inden længe kan det tredje tages i brug i Australien (Foto: Mads Fredslund Andersen)

Stellar Observations Network Group, SONG, er et danskledet projekt, der har sin oprindelse på Aarhus Universitet. Det første SONG-teleskop blev opført i 2012 på Izaña-bjerget på Tenerife i 2014 og har siden leveret målinger, der har vist sig at have høj videnskabelig værdi for astrofysikere herhjemme og i udlandet, hvor målinger fra SONG er brugt i videnskabelige artikler de sidste fem år.

Betegnelsen ’netværk af teleskoper’ skal tages for pålydende, og det er nu lykkedes fem universiteter i Australien at hente en bevilling fra Det Australske Forskningsråd, så man sammen med Institut for Fysik og Astronomi på AU og Carlsbergfondet kan finansiere en ny SONG-node til netværket.

Arbejdet med at bygge det centrale teknologiske redskab, spektrografen, foregår på Aarhus Universitet og er startet. Med det instrument kan man hente værdifuld viden om fjerne stjerner og deres verdener ned til Jorden. Det forventes at de første målinger i Australien kan foretages i slutningen af 2019.

Planeters gemmeleg ophæves

SONG står for ’Stellar Observations Network Group’, og målet er at bygge et globalt netværk bestående af otte robotteleskoper, der skal gøre det muligt at fastholde blikket konstant mod ét punkt på nattehimlen i op til flere måneder ad gangen. Tanken bag det færdige SONG netværk er at sammenkoble de i alt otte teleskoper sådan, at når der kommer dagslys på ét teleskop, vil det være nat ved det næste i netværket og så fremdeles – geografiske døgnrytmer bliver på den måde sat ud af spillet af netværket.

Forskerne vil således altid have en nattehimmel til rådighed for deres observationer og søgen efter nye solsystemer, hvor der kan være jordlignende planeter i kredsløb. En mulighed, der repræsenterer nye veje for stjerneforskningen, da satellitter hidtil har været eneste teknologi, der ikke er underlagt jordens rotation.

SONG projektet blev skudt i gang som et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Instituto de Astrofísica de Canarias om at bygge det første teleskop på Tenerife. Senere tilsluttede National Astronomical Observatories of China sig projektet og gik i gang med at bygge det andet SONG teleskop på det tibetanske plateau i Kina. Lokale forhold har dog forsinket færdiggørelsen af dette teleskop betydeligt.

Nu er de fem australske universiteter University of Southern Queensland, University of Sydney, University of New South Wales, Monash University og Australian National University også blevet partnere i SONG projektet og den tredje node i netværket kan derfor snart være en realitet.

Læs mere om SONG-projektet på gruppens hjemmeside.