Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Spørgsmål og svar til foredraget 'Einsteins relativitetsteori'

Tirsdag den 4. februar 2020 afholdt professor i relativistisk fysik Ulrik Uggerhøj foredraget 'Einsteins relativitetsteori' som en del af foredragsserien Offentlige foredrag i Naturvidenskab.

Spørgsmålene væltede ind, og der var derfor ikke tid til at besvare alle under foredraget.
Foredragsholderen har efterfølgende har besvaret spørgsmålene skriftligt. Du kan derfor finde svar på dit eget og alle andres spørgsmål nedenunder.

1. Hvad sker der hvis man teoretisk set bevæger sig hurtigere end lysets hastighed? Fra HTX Herningsholm #ForedragLive

Så vil man opleve tiden gå baglæns. De hypotetiske partikler, såkaldte tachyoner, kan bevæge sig baglæns i tid.

2. Hvis toget bevæger sig med lysets hastighed, ville Marie så se lyset fra det andet lyn? Asmus Søauditoriet. #foredraglive

Nej. Lys kan ikke indhente lys. Men toget kan ikke bevæge sig med lysets hastighed, da det så vil blive uendelig tungt.

3. Søren, Rødovre centrum: hvad sker der med lyset hvis det bliver tændt i flyveretningen på et rumskib der i forvejen flyver med lysets hastighed?

  Se spsm. 2  

4. Hvis toget bevæger sig med lysets hastighed, vil Marie så se det andet lys? #foredraglive

Se spsm. 2

5. Er det et brud på loven om energibevarelse når en foton bliver rødforskudt pga. Universets udvidelse. Hvis ikke, hvor forsvinder energien hen? Mvh Gorm - varde bibliotek

Nej, det er ikke et brud. Energitætheden aftager, men udstrækningen tiltager, så energien er bevaret.

6. Jeg har hørt at relativitetsteorien ikke er kompatibel med kvantefysik, er det et paradoks? Eller er der ikke noget problem? Andreas HTX Herning

Den specielle relativitetsteori kan fint kombineres med kvantemekanik, og er yderst succesrig, f.eks. i den såkaldte ’standardmodel’, der kan forudsige målinger korrekt med op til 12-13 decimalers præcision.

7. Hej, Oskar Lundtoft fra 2x på Viborg Katedralskole her. Kan man bruge acceleratorer til at finde diamanter?

Ja, det kan man. I det såkaldte MinPET projekt har vi undersøgt det. Kig gerne i bladet Aktuel Naturvidenskab for en forklaring.

8. Kan det at vi kan registrer myoner på jorden overfladen forklares med relativitetsteorien? Anders Bundgaard VHG Aars

Ja, netop! De henfalder efter 2.2 mikrosekunder, men da deres ’ur’ går langsomt fordi de bevæger sig hurtigt, set fra Jorden, øges denne tid betydeligt.

9. Hvordan har man regnet sig frem til lysets hastighed? Pelle Siveren Vesthimmerlands gymnasium

Det har man ikke, lysets hastighed er en definition.

10. Hvad er forskellen på Mælkevejen og Andromeda galaksen? Viborg Gymnasium- Vijay

Det er to forskellige galakser.

11. Hvis toget kører med lysets hastighed mod højre, så burde Marie vel aldrig opdage lyset fra venstre? Viktor Helle, Vesthimmerlands Gymnasium

Se spsm. 2.

12. Vesthimmerlands gymnasium Viktor Helle Hvad ville der ske hvis noget bevægede sig hurtigere end lyset?

Se spsm. 1

13. Benny, Aksen Asnæs: For at bevise at tiden går langsommere forudsættes konstant lydhastighed. Hvordan ved man at lysets hastighed er konstant? Hastighed er vel afstand over tid, så man bruger tiden til at bevise at tiden går langsommere, det er vel ikke helt ok.

Man ved fra mange målinger at lysets hastighed er konstant. I relativitetsteorien er det et fundamentalt postulat.

14. Karoline, søaud. 1. Du siger, at alt lys bevæger sig med samme hastighed. Men hvad er definitionen på lys egentlig?

Lys er klassisk set en elektromagnetisk bølge.

15. Mads Pedersen - fra Elværket i Åbyhøj Er det korrekt at relativitetsteorien ikke specifik konstaterer at intet kan bevæge sig hurtigere end lys, men mere præcist at intet kan accelereres op til c, hvorved det ikke udelukker eksistensen af den teoretiske tachyon partikel.

Det er korrekt.

16. Mads Pedersen - Elværket i Åbyhøj Kan du forklare hvordan den generelle relativitetsteori bryder sammen, når det gælder singulariteten i midten af et sort hul

Et af tegnene på sammenbrud er at man bliver tvunget til at dele med nul, og det giver ikke matematisk mening.

17. Johnny Aabenraa. Er "fart" og "hastighed" udtryk for det samme?

Ja, næsten. Fart er størrelsen, hastighed er fart med en retning.

18. Fra Michael, Bio Mors Kan et ur gå baglæns? Altså rejse tilbage i tid, hvis ja er det så nemmere end at rejse frem i tid?

Der er ikke eksperimentelt belæg for at sige at ure kan gå baglæns.

19. Hjørring gymnasium: Hvordan ved vi at tid eksistere ?

Det kan vi ikke vide, måske er det en menneske-opfindelse, som ’blot’ er praktisk.

20. Nu forstår jeg, at S havde filosofi sammen med sit studie i fysik i York. Har I også det som et studie i Aarhus? Vh. Else ,Rødding

Det er der mange studerende, der gør, også i Aarhus.

21. Hvis alt skal forstås relativt, kunne man forestille sig, at hele universet er i bevægelse (dvs. fra vores synsvinkel, at alt omkring universet bevæger sig og vi står stille). Hvis det var tilfældet, ville lysets hastighed være hurtigere end de 300.000 km/s. Vi vil bare opfatter bare lysets hastighed som 300.000 km/s, da vi bevæger os (eller set fra vores synsvinkel), at alt omkring universitet bevæger sig. Er dette rigtigt forstået Hilsen August fra Mariager Efterskole

Ja, man kan godt mene at vi selv er udgangspunktet og at alt andet bevæger sig. Det er dog ikke en særlig frugtbar tilgang.

22. Kan man så beregne grenens længde? Hilsen Pelle Siveren Vesthimmerlands gymnasium og HF

Ja netop.

23. Janus A. Brejning Efterskole Einstein siger: "Alt er relativt", men sort er mangel på lys og må derfor være absolut?

Ja.

24. Kan ikke forstå hvorfor, grenen pludselig skal være kortere end 20 cm. Hvis man evt. tog et billede af grenen i bevægelse, ville den så ikke stadig være 2 cm Pelle Siveren Vesthimmerlands Gymnasium

Du mener vel 20 cm? Jo, et foto vil faktisk vise den samme længde som når den er i hvile, men det er grundet den såkaldte Terrell effekt.

25. Om grenen i bevægelse: Den bliver kortere med hastigheden, men vil en medrejsende i samme hastighed også opleve det? Vh Jens Jefsen

Nej, i samme hastighed vil grenen være i hvile og således have sin hvilelængde.

26. Vil man ifølge relativitetsteorien kunne rejse frem i tiden? Pelle Siveren Vesthimmerlands Gymnasium

Ja, det gør man egentlig hele tiden, men teorien siger altså at man kan gøre det med forskelligt tempo, afhængigt af farten.

27. Vil man kunne leve længere ifølge relativitetsteorien, hvis man var i bevægelse hele tiden? Pelle Siveren Vesthimmerlands Gymnasium

Nej, man er altid i hvile i forhold til sig selv.

28. Kan man se noget, der er 30 mia. lysår væk? Big Bang sættes til 13.6 mia. år siden. Rumudvidelsen må således betyde at noget synes at bevæge sig væk fra os med overlyshastighed. Spørgsmål: Ved man noget om universets diameter? Ved man noget om det synlige univers' diameter? Hvad er Hubblegrænsen, og hvad betyder den? Kh Lasse

Det synlige univers er ca. 40 mia. lysår i ’udstrækning’.

29. Er der ikke Maries acceleration, der er forklaringen? Hendes system er ikke et initialsystem!

Du har ret, det er ikke et inertialsystem. Men man behøver ikke accelerationen for at udregne forskellen.

30. Hvis man bevæger sig med lysets hastighed er man så i teorien udødelig aldersmæssigt? Jakob, Vesthimmerlands Gymnasium

Se spsm. 27.

31. Hej fra Lindegården Kgs Lyngby. Hvordan mon Han fik ideen? Mvh Bente

Det kan jeg ikke svare på.

32. Var det her en fejl: "Ny forskning: Den danske forsker Lene Vestergaard Hau har sænket lysets hastighed til nul kilometer i sekundet. Med sine opdagelser har hun åbnet døren til et helt nyt videnskabeligt kongerige, som imidlertid næppe vil forblive uudforsket længe." Kim - Røgen forsamlingshus

Nej.

33. Kimmi, Sydfyns Elforsyning. Spm.: Er det sandt, at Albert Einstein var asperger (autist). Udover at han var et geni. Det har jeg hørt.

Det ved jeg ikke.

34. Ifølge teorien om at ældes langsommere i bevægelse ældes folk så langsommere ved ækvator end i Nordgrønland på grund af rotations hastigheden? Aage

Ja, netop.

35. Max Tegmark mener ikke at tid eksisterer, alt er sket, fortiden, nutiden, fremtiden eksisterer allerede. Rumtid er som en DVD. Vi bevæger os på en linje på rumtidskortet, det giver en illusion af at tiden går. Kan du elaborere lidt på det? Stefan & Lucas, Sorø Science Center

Det Max taler om er den såkaldte bloktid.

36. John fra Thurø Bibliotek: Kan du kort fortælle lidt om tidens opståen omkring Big Bang?

Desværre ikke – det kan ikke gøres kort, og der kan ikke siges ret meget evidensbaseret om det.

37. Hej. Hvorfor var det at Lasse og Susanne ændrede størrelse i forhold til hvem der var i bevægelse?- Alexander, Frederikshavn.

Det var samme forklaring som da grenen ændrede længde.

38. Hej Ulrik Vi ser dit foredrag her på Viborg Katedralskole, og det virker utroligt interessant! Undrer mig dog over en ting. Hvis der sker en længde forkortning af objekter når de bevæger sig tæt på lysets hastighed, vil der så også ske en længdeforkortning af selve lysets bølgelængde når vi observerer det? Mvh Jakob

Ja, helt rigtigt. Det kaldes det relativistiske Doppler-skift.

39. Sønderborg bibliotek: Hvordan kan man være sikker på at lysets hastighed altid er den samme? Det er vel forudsætningen for relativitetsteorien?

Det viser et utal af målinger.

40. Jørgen, Kosmorama, Skælskør: man har tænkt i bevægelse og relativitet siden antikken hos Heraklit. Kan man sige at Einstein systematiserer en allerede eksisterende tankegang og tager en ny konsekvens af noget allerede eksisterende tænkning?

Ja, Einstein bygger helt bestemt på tidligere opdagelser.

41. Odder Gymnasium - Jean-Marc - hvor meget er universet udvidet i løbet af de sidste 50 år?

Det ved jeg ikke på stående fod.

42. Henrik, Marstal bibliotek på Ærø: er det centrale problem omkring relativitetsteori ikke hovedsageligt menneskets natur og behov for at se verden i masser vi kan måle, veje, forudse for at begribe og gøre verden tryg, mens universets natur grundlæggende er kaotisk og med meget få reelle konstanter a la lysets hastighed.

Her er det måske på sin plads med et Einstein-citat: Det ubegribelige ved verden, er dens begribelighed.

43. Flemming fra Atlas Bio i Rødovre: Har fotonen en masse større end nul?

Nej, dens masse er nul, men den har i kraft af sin energi en ækvivalent masse.

44. Jens, Hundested Kino. Findes der er en naturkonstant (med et andet navn), som lysets hastighed i vakuum er lig med?

Ikke mig bekendt.

45. Bjerringbro biograf Hvorfor følges lyset nogle gange med objektet i bevægelse (lysur), nogen gange med omgivelserne (lyn)? Eigil

Det gør egentlig begge dele.

46. Hej mit navn er Simon, jeg er fra Nordborg Slots Efterskole (NSE). Jeg kom til at tænkte, på noget du sagde i starten. Du sagde nemlig, at man principielt kunne rejse til en anden galakse. Hvis man nu sender en astronaut ud efter den nærmeste galakse med høj hastighed. Så vil det, som du sagde se ud som om astronauten ikke bliver særlig gammel, og rejsen ville godt kunne lade sig gøre. Men for astronauten ville tiden gå normalt, og astronauten ville formentlig dø af alderdom. Det er i hvertfald det, jeg tænker. Så ville astronauten leve fra vores perspektiv, og fra astronautens ville han/hun være død

Det var det her med Andromeda. Man kan rejse til Andromedagalaksen fordi et ur i bevægelse går langsomt. Det er set fra vores perspektiv her hjemme fra Jorden. Vi siger, at astronautens ur går langsomt og derfor kan hun rejse vilkårligt langt. Hun kan rejse 2,5 millioner lysår væk i løbet af en levetid, hvis bare hun bevæger sig hastigt nok. Det spørgsmålet handler om er, hvad det er for astronautens perspektiv. Hendes ur går for hendes eget perspektiv ikke langsomt, og der er det længdeforkortningen, så for hendes perspektiv, der er afstand fra jordkloden og til Andromedagalaksen netop ikke 2,5 millioner lysår, men forkortet med den samme faktor som før sådan, at hun stadigvæk i løbet af sin normale levetid kan nå den meget mindre afstand til Andromedagalaksen. Så igen, det er et fuldstændig konsistent system, altså et system, der er ingen selvmodsigelser har.

47. 1.m fra Fredericia Gymnasium Hvis man sætter sig ind et tog og man er fremme 20 min. efter. Er der så gået 20 min?

Det kommer lidt an på hvis ure der viser hvad.

48. Simon, 12 år, Struer. Bliver vægten større når man nærmer sig lysets hastighed?

Det er fuldstændig rigtigt. Massen bliver forøget, når man nærmer sig lysets hastighed, og det er en af forklaringerne på, at man faktisk ikke kan overskride lysets hastighed, og man kan heller ikke komme op på lysets hastighed, fordi efterhånden som man nærmer sig lysets hastighed, så bliver man tungere og tungere og det kræver dermed mere og mere energi og større og større kraft at få det lille ekstra nøk for at komme helt op på lysets hastighed. Til sidst så hvis man kunne nå lysets hastighed, så ville man være uendelig tung, og det er der ingen, der tror på, at man kan blive.

49. Hvis jeg låner kr. 100 af dig på perronen, skal jeg så betale mindre tilbage når vi kører i toget? :-). Per. Bio Mors

Nej, der løber renter på.

50. Jonas, Pandrup. Tak for et nærværende foredrag :) Et rektangel har 4 sider. Parallelle 2 og 2 og kun rette vinkler mellem 2 sider. De 2 lange sider benævnes 'sider' og de 2 korte sider benævnes 'ender'. Når du snakker om tog og kasser, bruger du ikke begrebet 'ender'. Hvorfor?

Det ved jeg ikke, det er ikke noget jeg har været bevidst om.

51. Er der lavet et forsøg med en løber og to ure med Micro sekunder og fælles trigger til start og slut hvor løber har det ene ur og det andet står stille? Rødovre

Nej, ikke for løbere, kun for ure, der bevæger sig som løbere ville gøre.

52. Peter Theil, Horsens Hvis antipartikler bevæger sig baglæns tidsmæssigt, kunne det så tidsmæssigt separere partikler og antipartikler ved Big Bang?

Nej, der er andre ting der skal tages hensyn til for antipartikler.

53. Du snakker så meget om tid og hastighed. Tror du på at tidsrejser er mulige?- Emma Sofie, Vesthimmerlands gymnasium

Ja. Det er det korte svar, og hvis en journalist ringer til mig og spørger om det samme, så siger jeg ja og så tøver jeg lidt, fordi så tænker de ”okay nu har jeg en god historie”. Men det er i en meget snæver forstand muligt at rejse i tiden. Det er nemlig muligt at rejse fremad i tiden fordi når jeg rejser med en hastighed så får jeg uret til at gå langsomt og tager man et ekstremt eksempel hvor jeg bevæger mig meget tæt på lysets hastighed, lad os sige 99,99 % af lysets hastighed, så i løbet af 10 års rejse så vil der være gået 707 år hjemme på jordkloden og så vil jeg have brugt 10 år på at rejse 707 år ind i jordklodens fremtid. Så i den forstand er tidsrejser mulige. Det er straks et andet problem at rejse tilbage i tiden. Der opstår alle mulige paradokser. Hvis jeg kan rejse tilbage i tiden, så kan jeg slå min bedstefar ihjel, og hvis jeg slår min bedstefar ihjel, så kan jeg ikke selv opstå, og så kan jeg ikke slå ham ihjel for så er jeg der jo ikke til at gøre det. Kæden hopper af et eller andet sted. Så der er mange paradokser der, så det tror jeg ikke selv på, men det er der nogle, der gør.

54. Alt er relativt. Er 'alt' også relativt? Jonas, Pandrup

Ikke alt er relativt, f.eks. ikke lysets hastighed: den er absolut.

55. Villy - Samsø efterskole Er der overhovedet noget hurtigere end lysets hastighed?

Vi tror det ikke. Der er eksperimenter, også på CERN, det her fælles europæiske forskningslaboratorie uden for Geneve, hvor man kigger efter om der findes de her tachyon, der bevæger sig hurtigere end lyset. De har nogle meget mærkelige egenskaber. Udover de kan rejse bagud i tid så, hvis de findes, sender de stråling ud på en ganske særlig måde som man kigger efter, men ingen har set dem. Så så vidt vi ved er de der ikke.

56. Du viste, at et lysur i bevægelse går langsommere - pga lysets længere vandring internt i uret. Hvorfor gælder det også for et ur af anden type, hvor målingen af tid ikke afhænger af lysets hastighed? Vh Mogens Odense Hovedbibliotek

Jeg viste det med lysuret og baserede det på lysets hastighed. Det, jeg kunne have gjort, var, at hvis jeg har indrettet spejlene rigtig, så går det på samme måde som mit ur eller mit hjerteslag eller et eller andet ur. Så kan jeg bringe alle de tre dele – mit armbåndsur, mit hjerte og mit lysur – i jævn bevægelse, og så skal det se ud ligesom før, fordi jeg er stadig i hvile ift. lysuret, mit armbåndsur og mit hjerte. Så hvis lysuret skal gå langsommere, så skal armbåndsuret også gå langsommere og så skal mit hjerte også gå langsommere. Ellers ville jeg kunne måle, at jeg var i jævn bevægelse, og det ved man, at det kan man ikke. Man kan kun måle, at man er i jævn bevægelse relativt til noget andet.

57. Stefan Borre-Gude fra Det lille Røgeri i Voervadsbro. Kan man vide med absolut sikkerhed (bevise?) at lysets hastighed i vakuum er konstant?

Nej, men man kan afprøve det eksperimentelt og observationelt, og har ikke set at det ikke passer.

58. Hans, Elev, Hvordan kan man opløfte den højst kendte hastighed- lysets- til anden potens?

Man kan opløfte ethvert tal til anden potens.

59. Eksisterer i morgen i dag?

Se spsm. 35.

60. emine, Brejning Efterskole. Hvis man tager udgangspunkt i vægten på fjederen, hvorfor ville fjederen så udvide sig under acceleration hvis der ikke er noget modstand i et tomt rum. Bliver modstand skabt i accelerationen Tak for et godt foredrag

Et legeme kan kun accelerere, hvis det udsættes for en kraft (Newtons 2 første love). Det har ikke noget med luftmodstand at gøre, så det er ikke et problem at den ikke er der.

61. JØRGEN-IB Hørsholm Bibliotek, Einstein streaming. 2 spørgsmål: A: Hvordan konstaterer/måler man interaktivitetstiden mellem 2 entanglede partikler, som er adskilte over vilkårlig fysisk afstand? B: Oversteg universets udvidelseshastighed (inflationshastigheden), umiddelbart efter Big Bang, - lysets hastighed? Med venlig hilsen JØRGEN-IB, Hørsholm.

A: den øjensynlige vekselvirkning mellem to entanglede partikler udbreder sig med overlyshastighed. B: ja.

62. Hvis et menneske kunne bevæge sig hurtigere end lysets hastighed, hvilken effekt ville det så have på menneskets aldring? Morten, Munkensdam Gymnasium, Kolding

Der skal jeg komme med en lille modifikation, og det er, at det ved vi ikke. Det vil være det korte svar. For vi kender ikke til noget der bevæger sig hurtigere end lysets hastighed. Man leder efter sådan nogle og de hedder tachyoner, partikler der bevæger sig hurtigere end lyset. De bevæger sig bagud i tid i visse referencesystemer, og det betyder, at hvis jeg har en tachyon, så kan jeg bruge min etablerede tachyon-telefon til at ringe lottotallene tilbage til sidste uge og nå at sætte pengene ind. Det tror vi ikke rigtig på, at det kan ske, men det vil være effekten, og man vil tilsvarende kunne få et menneske til at blive yngre og yngre. Så der er nogle ægte paradokser forbundet med det.

63. Hvis al bevægelse er relativt, hvordan kan man så tale om at A bevæger sig i forhold til B, som står stille? Man kunne vel argumentere lige godt for at B bevæger sig, og A står stille? Hvad er det "absolutte", som kan afgøre dette? Med venlig hilsen Joachim fra Brabrand

Du har ret, så der er ikke noget absolut i dette.

64. Hvis jeg står på et rødt kryds, midt i et tog, i bevægelse, og hopper så højt jeg kan - lander jeg så på krydset igen? Eller teoretisk, hvis jeg kunne hoppe og holde mig selv i luften - ville jeg så ryge bagud af toget? Sussie, Nr. Vosborg

Nej, du ville følge med toget: du kan selv prøve det.

65. Jakob i Hillerød. Dit eksempel med lysuret vinkelret på bevægelsen er forståeligt. Hvad sker der når lysuret ligger i bevægelsesretningen? Går det stadig langsommere?

Ja, det gør det, men så blander længdeforkortning og Doppler-effekt sig, så det bliver meget mindre overskueligt.

66. Hans Hasle bib Hvad er relationen imellem den specielle relativitetsteori og den almindelige relativitetsteori?

Den specielle er et specialtilfælde af den almene: i den almene kan alle referencesystemer og tyngdekraft behandles, i den specielle kan tyngde og accelererede referencesystemer ikke behandles

67. Hvorfor har lys ikke en acceleration, hvis det har en masse (m)? Søauditoriet AU Lasse

Lys har ingen masse.

68. Cecilie - Næstved Bio - Hvorfor øges hastigheden hvormed lysets udsendes ikke, når lyskilden er i bevægelse?

Hastigheder lægges ikke sammen på normal vis i relativitetsteorien, i en vis forstand kan 1 og 1 give 1 istf. 2.

69. Sigurd - Søaud i Aarhus. Hvad er den morsommeste anvendelse af den vendingen "alt er jo relativt" du har stødt på i hverdagslivet?

At det er forkert.

70. Hvorfor er der ikke noget andet der kan bevæge sig med lyset hastighed? Hilsen Anja, Stien i Farum

Det er der også andet der kan, f.eks. gravitationsbølger.

71. Tror du at warp-drev bliver en realitet i fremtiden? Altså rumrejse med spring i tid og rum.

Nej.

72. Tvillingeparadokset: Hvorfor bliver menneskets biologi påvirket - hvorfor er det ikke bare tidsopfattelsen der er forskellig. Albert tror der er gået 20 år, Marie tror der er gået 16 år, men biologisk er de vel stadig lige gamle Mette, Aarhus

Nej, det vil gælde ethvert ur.

73. Lysets hastighed, er det ens for alle former for lys - laserlys, sollys, LED-lys? Susanne, Ingunn Atelier, Hedehusene.

Ja, lysets hastighed er så vidt vides uafhængig af farven (det gælder også for røntgen, gamma etc.)

74. Simon, 12 år, Struer. Hvis en person bevæger sig en vej med en konstant fart og en anden person bevæger sig mod den anden person med samme fart vil den anden persons fart så være dobbelt relativt for begge personer

Ja. Det handler om, at hvis man bevæger sig den ene vej med en bestemt fart og der er en der bevæger sig den anden vej med den samme fart bare modsat rettet, hvilken fart nærmer de sig så hinanden med? Svaret er en lille bitte smule tricky for hvis jeg står herude (ved siden af, red.) og kigger så nærmer de sig hinanden med to gange lysets hastighed, hvis de hver især bevæger sig med lysets hastighed. Derimod hvis man spørger den ene, ”hvor hastigt nærmer den anden sig dig?”, så vil den svare med lysets hastighed. Så udefra set er det to gange lysets hastighed. Indefra set er det er det én gang. Og det holder vand.

75. Hvordan ved man hvor langt der er ud til Androma galaksen du nævnte i starten, hvordan er det målt? Michael, Kvistgård besøgsgård, Fyn

Man benytter bl.a. de såkaldte Cepheider (variable stjerner)

76. Går tiden langsommere og langsommere på grund af universets udvidelse? Theodor - Skt josefs skole, Roskilde

Ikke lokalt.

77. Er jordens centrum yngre end jordens overflade PGA tyngdekraften? Anders Mikkelsen Pandrup Kino.

Svaret er ja. Ligesom mine fødder er yngre end mit hoved med ikke ret meget, så hvis man regner en idealiseret jord ud, som har eksisteret i 4,5 milliarder år, så er jordens centrum omkring 2,5 år yngre end overfladen.

78. Benjamin Corona Camping. Hvis man kører i en bil med lyset hastighed, og tænder lyset i forlygterne, opfatter vi det så?

Det kan man ikke svare på, da en bil (eller et tænkt rumskib) ikke kan bevæge sig med lysets hastighed.

79. Hej mit navn er Simon og jeg er fra 17 år gammel. Hvor hurtigt skal jeg bevæge mig for, at den tid jeg bliver yngre svarer til tiden det har taget?

Man kan ikke blive yngre, men kun sinke sin aldring.

80. Herningsholm erhvervsskole og gymnasium. Niels Sørensen Har ækvivalensteorien noget at gøre med tiden, sådan som det bliver beskrevet i relativitetsteorien?

Jeg kender ikke ækvivalensteorien, beklager.

81. Når man betragter månens gang over himlen, ser det som bekendt ud til, at den bevæger sig fra øst mod vest, selv om det jo i virkeligheden er modsat. Hvordan ser jordens gang ud set fra månen? Med venlig hilsen Minna Bojsen Bjerringbro Biograf

Pas.

82. Lars i Måløv Hvordan kan det være at: E=1/2*m*v^2 og E=m*c^2. Begge ligninger er EnergiMasseHastighed. Hvor bliver 1/2 af?

Det kommer fra en såkaldt rækkeudvikling for små hastigheder, af den kinetiske energi i relativitetsteorien.

83. Hvordan kan det være at lyskeglen under bevægelse stadig bliver i midten af lysuret? Sofus, Apollon Struer

Fordi al bevægelse er relativ, så hvis man følger med uret skal det se ud som da det var i hvile.

84. Christian, Holbæk bibliotek: Hvordan kan Lene Vestergård få lys til at stå stille, når lys altid bevæger sig med samme hastighed?

Det gælder for lys i det tomme rum. Lene sender det ind i et (eksotisk) materiale.

85. Fra posthuset Ryomgård Hvordan ved man, at man ikke kan bevæge sig hurtigere end c? Mvh Mogens

Man kan ikke krydse c, men der er ikke noget principielt i vejen for at noget kan bevæge sig hurtigere.

86. Peter auditorium 3. Der er et eksperiment med to artikler, der rører ved hinanden og dermed bliver ens ladet. Så fører man det ene 20 km væk og påvirker det andet, så det bliver modsat ladet. Og så bliver det første også modsat ladet. Kan du fortælle om det

Nej, beklager, det kender jeg ikke.

87. Daniel Pommer, Stege Biograf. Man siger, at det billede man ser af stjernerne på himlen, er hvordan det så ud for længe siden. Vil det så sige, at når man ser med en stjernekikkert, og observerer en stjerne tæt på, at man faktisk ikke ser direkte på stjernen. Men blot ser på lyset det udsendte for længe siden, og derved ser man faktisk ikke helt ud til stjernen, men blot det lys der er på vej mod jorden?

Korrekt.

88. Fra Patrick, Hobro: Hvordan kan det både være sandt, at der er en løsning på tvillingeparadokset, og at al rum, tid og udstrækning er relativt? Siden de kan bevises at Alberts (eller Maries) ur går langsommere end den andens, så må det også være tilfældet, at en er i mere eller mindre absolut bevægelse ifht. den anden. Men absolut bevægelse ifht. hvad, hvis ikke absolut rum

Acceleration (eller skift af inertialsystem) er absolut.

89. Philip , Campus Kujalleq, Qaqortoq: Hvis atomuret bevæger sig mod højre med lysets hastighed, så vil det øverste spejl have bevæget sig så langt til højre, at lyskvantet ikke reflekteres, det vil sige lyskvantet'' falder ud'' af kassen

Se spsm. 83.

90. Niels Henrik. Arkivet i Vinderup. Hej. Hvis min bil kunne køre med lysets hastighed i vakuum, ville der så ikke kunne komme lys ud af forlygterne?

Se spsm. 78.

91. Ifølge den almene relativitetsteori er gravitationen en krumning af rum-tiden, og må derfor være en "virtuel kraft", mens den i kvantemekanikken ses som en grundlæggende naturkraft. Hvordan hænger dette sammen Lene, Mariager

Kvantemekanikken behandler ikke gravitation (er ikke lykkedes endnu at kombinere de to meningsfuldt).

92. Holger Carlsbergfondet. kan et legeme bevæge sig hurtigere end lysets hastighed.

Se spsm. 85.

93. Lukas Bjerre, Nyborg Gymnasium. Hvordan kan tid sammenkobles med entropi?

Kommer tid, kommer rod (som er et hverdagsbegreb der beskriver entropi godt).

94. Kan et legeme bevæge sig hurtigere end lysets hastighed? Vh. Allan Hansen Ekstrand København

Se spsm. 85.

95. Hej mit navn er Eske og jeg sidder her i salen. Jeg tænkte på om der var andet end hastighed der har en effekt på tid, som f.eks. tyngdekraft?

Ja, nemlig.

96. Hvis der fandtes en klon af Jorden som bevægende sig rundt om solen med lysets hastighed, ville dem der boede på den hurtige jordklode så ikke blive ældre set fra vores Jord? Hilsen Rasmus, Biohuset Galten.

De ville ikke ældes, korrekt.

97. Erik, Hoptrup Kirkehus: Er der lavet konkrete målinger/forsøg der beviser, at relativitetsteorien er sand?

Det kan man ikke, men man kan forsøge at vise at den er forkert eller mangelfuld: det er endnu ikke lykkedes.

98. Ib, Pejsegården Brædstrup. Hvis man rejser med lysets hastighed: bliver en kugle til en skive?

Ja.

99. Malene på Holbæk bibliotek Hvis min mands mave bevæger sig op og ned, når han ligger på sofaen og trækker vejret dybt - og maven ikke bliver mindre - alias forkortet - er det så en urelativistisk sofa vi har

Ja, det er det helt sikkert!

100. Patrick Fredericia Gymnasium Hvordan ved man om et ur er i bevægelse?

Hvis det flytter sig mens tiden går.

101. Hvad gik de usande forklaringer ud på, som Einstein gav i tidsskriftet? Nikolaj Mortensen, Vesthimmerlands Gymnasium.

De er ikke usande, men blot ikke den helt præcise udgave.

102. Hvordan ved man, at lysets hastighed er konstant? Søren, Holbæk Bibliotek

Fra utallige målinger.

103. I filmen "interstellar" går tiden meget langsomt på en af planeterne i forhold til rumskibet. Kan du forklare det? Hilsen Heidi fra Varde bibliotek.

Ja, det er tidens gang når tyngdefeltet bliver stærkt. Filmens fysik-fænomener er meget nøje gennemregnet, og passer stort set overalt med fysikkens love.

104. Nygadehuset, Aabenraa: har Lene Haus forsøg med at sænke lysets hastighed betydet noget for forståelsen af relativitetsteorien?

Nej.

105. Kan du forklare, hvordan tiden går langsommere på et ur, der ikke er et lysur? Mvh. Brage, Søauditorierne

To ure i hvile går ens, det ene er et lysur, det andet er en anden type ur: nu bringes begge ure til at bevæge sig ens, så skal de stadig gå ens. Da lysuret går langsomt, må det andet ur også gøre det, også hvis dette ur f.eks. er baseret på hjerteslag, dvs. biologisk aldring.

106. Er det et brud på relativitetsteorien, når galakser bevæger sig væk fra os med overlyshastighed? Anna fra Galten

Nej.

107. Niels fra Birkerød Hvad er lys og hvordan bevæger det sig

Lys er i klassisk forstand en elektromagnetisk bølge.

108. Daniel, Brejning efterskole. I forhold til stang springs paradokset så ser det vel kun ud som om at størrelserne ændre sig mens de i virkeligheden er den samme, da væggene på Laden ikke bevæger sig relativt i forhold til hinanden

Nej, længderne ændrer sig faktisk.

109. Lars vejen gym. To objekter fjerner sig samme punkt i modsat retning til hinanden. Den venstre udsender et lys mod den højre. Vil lyset ankomme ved det højre objekt.

Ja, såfremt de bevæger sig jævnt. Nej, hvis de accelererer.

110. Viktor Helle Vesthimmerlands Gymnasium Kan vi, i fremtiden, opdage partikler, der kan bevæge sig hurtigere end lyset? Hvis ja, hvordan skulle de så kunne måles?

De hypotetiske såkaldte tachyoner bevæger sig hurtigere end lyset, og udsender en type stråling der ikke ligner den fra almindelige partikler.

111. Gustav og Steffen Elværket Åbyhøj. Hvad er hastigheden på lys fanget i et sort hul?

Den lokale hastighed, dvs. dén som en astronaut placeret deroppe med et målebånd og et ur vil kunne måle, er lig med den normale.

112. Lars i Måløv Hvordan ved man, at lyshastigheden er konstant og ikke rummet som bliver mindre eller større, således at målingen blot giver konstant hastighed.

Man kan måle at lyshastigheden er konstant, men kan ikke angive en dybereliggende årsag til hvorfor.

113. Pean, Seminariehuset Ribe. Vil en 'solfanger' i spidsen af rumskibet kunne optage en højere effekt end en tilsvarende på jorden?

Ja, både pga mere lys og højere frekvenser.

114. Munkensdam Gymnasium. Christian Elefsen Rammer laden i bevægelse stigen, hvis ladedøren forbliver lukket klokken 12?

Ja, og det gør den så også i begge systemer.

115. Lyset fra Andromeda er 2,5 millioner lysår undervejs for at nå os. Alt hvad vi ser på himlen er gammelt lys ikke er en kæmpe supernova eller lignende på vej mod os. Den bevæger sig måske ikke så hurtigt som lyset Peter Hoptrup kirkehus

Det gør den ikke, nej.

116. Når lysets hastighed er konstant i vakuum, kan det tænkes at lysets hastighed er uendelig, men mindskes til lysets hastighed af et umåleligt medie som eksisterer allesteds også i vakuum? Er det ikke den eneste logiske forklaring på, hvorfor lysets hastighed er uafhængigt konstant? Mvh Sebastian, Søauditorie 2

Det troede man frem til Einstein, det er den såkaldte æter. Med Einsteins opdagelse afskaffede man behovet for en æter, den er simpelthen unødvendig for at forklare hvordan naturen fungerer.

117. Universet udvider sig jo- er man så ikke længere tid om at komme hjem fra en rumrejse, og derfor endnu yngre end først beregnet Venlig hilsen Mette, kulturhus syd i Helsingør

Det er rigtigt at jeg ikke har taget universets udvidelse med i mine beregninger. Ved rejser indenfor vores egen galakse, Mælkevejen, er udvidelsen irrelevant.

118. Jeppe Nielsen Munkensdam Gymnasium i Kolding Hvordan kan neutrinoer accelereres til en højere hastighed end lysets hastighed?

De kan ikke komme over lysets hastighed i vakuum. Der var en måling for ca. 10 år siden på CERN, der viste overlysneutrinoer, men det viste sig at være en eksperimentel fejl.

119. Kan du ud fra hvad du fortæller, rejse tilbage i tiden?....Mvh Jørn christiansen Holstebro

Nej.

120. Hej. Er der tidstab oppe hos satellitterne i rummet, i forhold tiden på jorden. Og hvordan påvirker det vores GPS system.? Lis B, Ryomgård Bogcafe

Urene på satellitterne går lidt hurtigere end på jorden. Det korrigeres ved at man - inden de sendes op – nedjusterer deres frekvens med 0.4e-10.

121. Er det rigtigt at tiden går langsommere nær massive objekter, hvis ja hvorfor?

Acceleration, som via ækvivalensprincippet er lig med tyngdekraft, medfører højere fart, som medfører et langsommere ur. Det er den korte forklaring.

122. Oskar Louis Bøggild, Gasværket Brabrand: er tid og tyngdekraft det samme? Hvis ikke, hvordan dikterer tid tyngde?

Det er det ikke, nej. Rumtiden (dvs. rum og tid under ét) kan have en krumning, som udgør tyngdekraften.

123. Du siger at acceleration og tyngdefelter er ækvivalente, altså ikke kan skelnes. Hvad med tidevandskræfter? Melanie, Søaudiatorierne

Ja, tidevandskræfter gør at de ikke er helt ækvivalente: det er derfor du vil se i min lærebog at jeg er konsekvent (tror jeg) med at bruge ordet ’lokalt’, da det kun gælder i en tilpas lille omegn.

124. Hej Ulrik, hvis de 2 tvillinger rejser kontinuerligt imod hinanden med samme hastighed, vil de så ikke forblive samme alder ligesom hvis de var blevet stående ved siden af hinanden på jordens overflade. Irene Søaud.

Jo, hvis deres bevægelser er symmetriske, bliver deres aldring det også.

125. Hvorfor ændrer lyset ikke hastighed på grund af tyngdekraften Ala det billede af rødforskydningsbilledet, hvor bølgelængden ændres - også selvom det er meget lidt. Anne, Aud. 2

Se spsm. 111.

126. Hej. Det er meget interessent. Men i eksempel med rumskibet, hvad med Maries biologiske alder? Bliver hun yngre end Albert? Tak

Se spsm. 105.

127. Modvirkes Maries langsommere ældning af den lavere tyngdekraft? Søren, Gasværket, Brabrand.

Ja, men i eksemplet er det en meget lille effekt.

128. Efter 80 år, hvor meget yngre er dine fødder end dit hoved? Mvh. Brage, Søauditorierne

Dine fødder er ved din 80 års fødselsdag ca. 0.3 nanosekunder yngre end dit hoved (afhængigt af hvor meget du har ligget ned, hvor de aldres lige hastigt).

129. Hvis tyngdekraft påvirker ure ville tiden så gå hurtigere på månen?- Emma Sofie, Vesthimmerland gymnasium

Ja, netop.

130. Kan det at vi kan registrer myoner på jorden overfladen forklares med relativitetsteorien? Anders Bundgaard Vesthimmerlands Gymnasium.

Ja, korrekt.

131. Tyder Allan Aspekts forsøg på at der findes partikler der bevæger sig hurtigere end lyset. Lars i salen

Ja, det tyder på at de kan ’signalere’ til hinanden med overlyshastighed. Det er dog en helt anden kvantemekanisk effekt (sammenfiltring eller ’entanglement’), som alligevel ikke medfører at information kan sendes med overlyshastighed, grundet basale usikkerheder i kvantemekanikken.

132. Hvornår tror du, man havde "opdaget" relativitetsteorien, hvis ikke Einstein havde gjort det NB solformørkelsen 1919 gælder ikke. Man havde jo IKKE interesseret sig for afbøjningen af stjernelys af solen, hvis Einstein ikke havde forudsagt det. Elisabeth AUD 1

Andre, hovedsageligt matematikere som Poincaré (den specielle relativitetsteori) og Hilbert (den generelle relativitetsteori), var også på sporet, så det ville ikke have varet meget længe.

133. Johan, Næstved Bio Er det muligt at stoppe forædlingsprocessen ved at rejse hurtigt?

Nej, man er altid i hvile i forhold til sig selv.

134. Hej jeg hedder Nilas Gabriel Ulletved Hjælm Nørregaard fra Ringsted ZBC. Hvis en person bliver født på et bjerg samtidig med en anden person der bliver født ved bunden af bjerget, hvem ville så være ældst, af de to der bliver født samtidig

Den, der bliver født øverst på bjerget, vil nå sin 80-års fødselsdag først, alt andet lige.

135. Lene Brückerstuen Ågård Hvorfor går tiden forskelligt når flyene flytter sig på hver sin del af jordkloden?

Det skyldes den såkaldte Sagnac effekt, som igen skyldes Jordens rotation.

136. Når vi kan se næsten tilbage til Big Bang i alle retninger, og nutiden dermed er i centrum, findes der vel kun en fortid, der "flygter" fra nutiden Carl B. Møller Skanderup Efterskole

Nutiden er ikke i centrum og alle steder i universet er ’lige gode’, lidt som overfladen på en bold: intet punkt er anderledes end andre, og alligevel kan overfladen udvide sig (hvis man puster bolden op).

137. Janus A. Brejning Efterskole Einstein siger: " Alt er relativt", men sort er mangel på lys og må derfor være absolut, siden det ikke bliver påvirket af lysets hast

Ja, manglen på lys er absolut absolut

138. Solrød bibliotek. I eksempel med rumskibet, hvad med Maries biologiskealder? Bliver hun yngre end Albert? Tak

Se spsm. 105

139. Asger, Akkash og Gustav, Sorø akademi: hvor bliver massen på objekter højere nær lysets hastighed?

F.eks. i acceleratorer. Man ser det bl.a. ved den såkaldte ’transition’ i en cirkulær accelerator: efterhånden som partiklerne accelereres bliver de først hurtigere, men fra en vis grænse bliver de i stedet primært tungere og det kan man se på omløbsfrekvensen.

140. Hvis man bliver uendeligt tung når man når lysets hastighed, hvordan kan noget så nå lysets hastighed?

Det kan det heller ikke, af netop den grund.

141. Er der nogle eksperimenter, som har modvist relativitetsteorien? Rasmus fra Thisted Gymnasium

Nej, ikke bekræftede eksperimenter, hvor andre har afprøvet det samme og også fundet fejl.

142. Havde Århusianeren ret da han udbrød, da han kom ind i et mørkt rum: hold da op hvor er her mørkt, her må lyset have været slukket længe. Vh Morten kühlm

Ja, for lys afsætter varme i væggene, og denne varme giver anledning til varmestråling, som aftager med tiden efter der er blevet slukket. Effekten er dog alt for lille til at være relevant